La farsa de l’espantall

L’advocat Patelí i la seua dona Serafina es troben en la ruïna. La situació és desesperada, però l’advocat té una idea: anirà al mercat i comprarà una tela per renovar la seua imatge i trobar nova clientela. A la parada del telaire troba el teixit però no té ni un escut per pagar la tela. Aconsegueix endur-se fiada la tela prometent-li al telaire que quan vaja a sa casa li pagarà amb monedes d’or. L’artesà va a casa del picapleits, i allí es troba amb que tot el que li havia promés era un engany. Serafina i Patelí han preparat una comedia per fer-li creure que aquest últim s’ha tornat boig.Comèdia basada en La farce de Maitre Pathelîn, farsa profana francesa del segle XV.
Duració: 50 min.
Adreçat a tots els públics.